Co nowego

09.01.2012

Przybliżenie kluczowego fragmentu Zatoki Perskiej czyli Cieśniny Ormuz. Węglany zyskały... Czytaj więcej>>

Węglany i skały węglanowe!

Skały, Bahamy, węglany

Serwis ten porusza tematykę czynników warunkujących powstawanie węglanów oraz wskazane są współczesne obszary, na których występuje płytkowodna sedymentacja węglanowa. Szczegółowo omówiona jest sedymentacja węglanowa Wielkiej Ławicy Bahamskiej, będącej częścią węglanowej Platformy Bahamskiej. Poruszony jest temat budowy platformy. Przedstawiony jest przekrój przez Wielką Ławicę Bahamską. Szczegółowo omówione są występujące tam facje, oraz warunki ich powstawania. Na obszarze Wielkiej Ławicy Bahamskiej występują zróżnicowane warunki sedymentacji, co prowadzi do powstawania różnego typu osadów. Zaczynając od środowiska najbardziej dynamicznego i przesuwając się ku środowiskom spokojniejszym są to kolejno litofacje: koralowo - glonowa, oolitowa właściwa, oolitowa mieszana, peloidowa, mułowo - peloidowa, mułowa. Opisany jest rónierz obszar Zatoki Perskiej a także najważniejsze minerały z grupy węglanów.

Serwis jest jeszcze w fazie budowy i testów, wszelki uwagi proszę zgłaszać tu.


nieruchomości nieruchomości
sukienki sklep
krótkie sukienki
Dodane dnia: 25.03.2010